Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Phạm Thị Nhã Linh (0)
Sinh năm: 2005
Hiện đang học Lớp 5A,TH Vĩnh Ngươn
Họ tên mẹ: Dương Thị Nhung
Mồ côi cha
Địa chỉ:Vĩnh Ngươn, TPCĐ
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 0
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: 0
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: AG0020
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.