Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Tâm (Nữ)
Không có bố hiện em ở với mẹ và bà ngoại. Bà ngoại cao tuổi, mắt kém. Mẹ cháu Tâm bị lòa. Cả bà và mẹ đều không còn khả năng lao động bình thường. Hiện em đang học tại trường tiểu học Ngọc Thanh C
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2005
Hoàn cảnh: Không có bố hiện em ở với mẹ và bà ngoại. Bà ngoại cao tuổi, mắt kém. Mẹ cháu Tâm bị lòa. Cả bà và mẹ đều khô
Địa chỉ: Sơn Đồng- Ngọc Thanh- Thị xã Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: VP0022
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.