Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hoài (Nữ)
Bố mất năm 2012, mẹ nuôi 3 chị em ăn học nhưng tháng 5/2015 mẹ em không may qua đời do tại nạn giao thông. Hiện nay em đang học lớp 10, hai chị em gái ở với nhau, chị thì phải nghỉ học, mọi sinh hoạt chủ yếu phụ thuộc vào tiền bảo trợ xã hội hàng tháng.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2000
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Xuân Dương, Gia Lương, Gia Lộc, Hải Dương
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HD0029
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.