Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Phạm Thị Yến ()
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2006
Hoàn cảnh: Bố mất, em ở với mẹ và bà nhưng mẹ bị thần kinh, bà già yếu hết khả năng lao động.
Địa chỉ: Làng Mới xã Đồng Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TH0058
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.