Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Phạm Văn Bồi (Nam)
Là người dân tộc Mã Liềng, thuộc hộ nghèo, gia đình đông anh em. Mẹ em bị thần kinh và thường xuyên đau ốm, cha em phải một mình gánh vác mọi công việc.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2009
Hoàn cảnh: Là người dân tộc Mã Liềng, thuộc hộ nghèo, gia đình đông anh em. Mẹ em bị thần kinh và thường xuyên đau ốm, cha em ph
Địa chỉ: Bản Kè, xã Lâm Hóa, Tuyên Hóa
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: QB0020
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.