Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Phan Khánh Linh (Nữ)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2007
Hoàn cảnh: Gia đình thuộc hộ nghèo, khó khăn về tài chính
Địa chỉ: Thôn Bản Đông, xã Vũ Loan, huyện Na Rì
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: BC0036
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.