Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Phủng Mùi Chân (Nữ)
Gia đình có 10 thành viên , có 2 anh em bị tật bẩm sinh, gia đình khó hết sức khó khăn ,có 2 em đang học
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2003
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: xã Cư K băng, huyện ea súp , tỉnh Đắc Lắc.
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: ĐL0146
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.