Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Pi Năng Thị Em (Nữ)
Gia đình thuộc hộ nghèo được xã công nhận 2016
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 3/2/2008
Hoàn cảnh: Gia đình thuộc hộ nghèo được xã công nhận 2016
Địa chỉ: Thôn Tà Lú 3- xã Phước Đại- huyên Bác Ái- tỉnh Ninh Thuận
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: NT0128
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.