Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: PiNăng Thị Dị (Nữ)
Gia đình em có 5 người. Bố mẹ em làm rẫy để nuôi gia đình. Cuối tuần khi em được nghỉ học , các em cũng lên rẫy phụ giúp bố mẹ làm việc đến tối mới về. Hoàn cảnh gia đình em khó khăn
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 01687087229 ( trưởng thôn )
Ngày sinh: 1/6/2006
Hoàn cảnh: Gia đình em có 5 người. Bố mẹ em làm rẫy để nuôi gia đình. Cuối tuần khi em được nghỉ học , các em cũng lên rẫy ph
Địa chỉ: Châu Đắc- Phước Đại- Bác Ái- Ninh Thuận
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: NT0130
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.