Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Quách Thị Ân (Nữ)
Đối tượng nghèo, mồ côi
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 2001
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: Vỏ Xã, Liên Hòa, Lạc Thủy
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HB0026
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.