Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Sùng A Thào (Nam)
Mồ côi bố, nhà 5 anh chị em, gia đình khó khăn
Tình trạng: Cần Hỗ Trợ
Số CMTND:
SĐT: 01629727324
Ngày sinh: 2003
Hoàn cảnh: Mồ côi bố, nhà 5 anh chị em, gia đình khó khăn
Địa chỉ: Tủa Chử Phùng, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: ĐB0026
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.