Tham gia Cặp lá yêu thương

Tại sao mỗi LCL lại chỉ nhận được sự quyên góp của 3 LL?

Cập nhật : 2015-10-19 15:50:15 - Lượt xem : 4059

Mỗi LCL chỉ nhận được sự quyên góp của tối đa 3 LL để tránh tình trạng chênh lệch số lượng người quyên góp giữa LCL này với LCL khác, tạo sự bình đẳng, tăng tối đa số lượng LCL nhận được sự giúp đỡ.
Nếu LL chuyển tiền đến một LCL đã có đủ 3 người trợ giúp, VTV24 sẽ điều phối hỗ trợ cho các LCL khác và báo lại cho các LL này thông tin về LCL được chương trình điều phối tạo thành cặp.

Các bài viết khác