Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Tàin Thị Việt (Nữ)
Gia đình em gồm có 7 người. Mẹ em làm rẫy, ba đi làm thuê. Hạn hán kéo dài khiến cuộc sống gia đình em khó khăn .
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 14/4/2008
Hoàn cảnh: Gia đình em gồm có 7 người. Mẹ em làm rẫy, ba đi làm thuê. Hạn hán kéo dài khiến cuộc sống gia đình em khó khăn .
Địa chỉ: Thôn Đồng Dầy, xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: NT0112
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.