Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Thạch Kiều Phong (Nam)
Tình trạng: Cần Giúp Đỡ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 30/09/2006
Hoàn cảnh: Cha mẹ ly dị, 3 anh em sống cùng mẹ và ông bà ngoại già yếu, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn
Địa chỉ: ấp Lồ Ô Xã Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TV0025-1
#1
#2
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.