Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Thào Mí Chơ (0)
Sinh năm: 1974
Đang nuôi 2 con nhỏ:
- Thào Thị Sinh (2006)
- Thào Mí Sinh (2002)
Địa chỉ: Muôn Vải- Hữu Vinh - Yên Minh
Liên hệ: Chị Nga - 0968 008 130
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 0
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: 0
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HG0006

Vợ anh Chớ bỏ đi để lại các con nhỏ nheo nhóc vẫn còn đang đi học là Thào Thị Sinh (2006) và Thào Mí Sinh (2002). Nhà anh không có ruộng nương, nguồn thu nhập chính của gia đình đến từ việc anh đi làm thuê, lương thấp nên cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

#1
#2
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.