Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Thào Pê Tu ()
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2007
Hoàn cảnh: Gia đình em thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn của bản, gồm 7 nhân khẩu, bố bị mất sớm, một mình mẹ làm nưỡng r
Địa chỉ: Bản Khằm 1 - Trung Lý,Huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TH0053
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.