Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Tô Việt Dũng (0)
Bố mẹ bỏ nhau, bố nghiện ma túy
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 2004
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: 0
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HB0005
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.