Tham gia Cặp lá yêu thương

Tôi gửi hộ tiền cho lá lành khác từ tài khoản của tôi nhưng sau đó tên người gửi lại là tên tôi, làm thế nào để thể hiện được tên người gửi ?

Cập nhật : 2016-03-13 10:38:44 - Lượt xem : 1718

Hiện tại ngân hàng chính sách xã hội nhận tiền và chuyển danh sách qua VTV 24 để chương trình đăng trên website. Vì vậy khi bạn gửi tiền cho tài khoản Cặp lá yêu thương tại Ngân hàng CSXH trong phần nội dung chuyển tiền bạn nên ghi rõ tên lá lành, địa chỉ, gửỉ cho lá chưa lành nào, mã số bao nhiêu và số tiền muốn hỗ trợ hàng tháng. Ví dụ : “ Lá lành Nguyễn Văn A ( Hoặc Công ty X, Viện nghiên cứu Y…) hỗ trợ lá chưa lành Nguyễn Văn B. mã số : HP xxxx số tiền xxxxxxxx đồng/ tháng .

Còn nếu bạn không ghi đầy đủ nội dung như trên  thì tên người gửi sẽ là tên chủ tài khoản, chương trình không đổi tên được vì đây là nguyên tắc chuyển tiền Hoặc nếu bạn không ghi số tiền hỗ trợ cho LCL là bao nhiêu một tháng, chương trình sẽ điều phối cho LCL với mức 200.000 đồng/ tháng dù bạn gửi từ hơn 200.000  đồng trở lên.

Các bài viết khác