Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Trần Đại Nghĩa (Nam)
Mồ côi bố mẹ, ở với cậu. Gia đình cậu đặc biệt khó khăn, ( cậu có hai con bị tật nguyền )
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 01645450823
Ngày sinh: 1/1/2005
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Thôn 4- xã Sơn Hồng- huyện Hương Sơn
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HT0016
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.