Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Trần Đức Trung (Nam)
Hoàn cảnh gia đình đặc biệt, mẹ bị thiểu năng trí tuệ, không có cha. Em càng lớn càng chậm phát triển trí tuệ so với bạn bè cùng trang lứa, mong muốn của em là luôn được đến trường như các bạn.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2007
Hoàn cảnh: Hoàn cảnh gia đình đặc biệt, mẹ bị thiểu năng trí tuệ, không có cha. Em càng lớn càng chậm phát triển trí tuệ so v
Địa chỉ: thôn 1, Quảng Liên, Quảng Trạch
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: QB0009
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.