Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Trần Lê Đức Chiến (Nam)
Bố bị dị tật từ nhỏ nên đi lại và lao động rất khó khăn. Mẹ mất do ung thư.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2003
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Thôn Huỳnh Thượng - Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: QT0060
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)
Đăng bởi: - Thành viên

mình đăng ký ủng hộ bạn này không biết có được không

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 12-10-2016, 9:30 pm)