Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Trần Thị Hồng Nhung (Nữ)
Thuộc hộ nghèo; Mồ côi bố, mẹ ung thư, anh trai câm điếc, em năm nay 4 tuổi; hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ để tiếp tục đến trường.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2005
Hoàn cảnh: Thuộc hộ nghèo; Mồ côi bố, mẹ ung thư, anh trai câm điếc, em năm nay 4 tuổi; hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ đ
Địa chỉ: Khu 5, Đào Xá, Thanh Thủy
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: PT0031
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.