Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Trần Thị Huyền Chân ()
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2008
Hoàn cảnh: Mồ côi mẹ, bố bị tàn tật
Địa chỉ:
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: CB0023
#1
#2
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.