Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Trần Thị Thanh (Nữ)
Bố mẹ ly hôn; mẹ bị tâm thần đang điều trị, không tự phục vụ lo cuộc sống được; Cuộc sống đang nhờ chị gái chăm sóc cho 2 mẹ con vô cùng khó khăn (mẹ Phạm Thị Hương)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2008
Hoàn cảnh: Bố mẹ ly hôn; mẹ bị tâm thần đang điều trị, không tự phục vụ lo cuộc sống được; Cuộc sống đang nhờ chị gái
Địa chỉ: Hanh Cù – Tình Cương – Cẩm Khê
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: PT0024
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.