Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Trần Thị Tuyết Linh (Nữ)
không có cha, mẹ bị thần kinh và ung thư dạ dày giai đoạn cuối nên không có khả năng lao động phải nhờ cậy vào ông bà và xã hội
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2006
Hoàn cảnh: không có cha, mẹ bị thần kinh và ung thư dạ dày giai đoạn cuối nên không có khả năng lao động phải nhờ cậy vào ông
Địa chỉ: thôn 8, xã Hạ Trạch, Bố Trạch
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: QB0017
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.