Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Triệu Tạ Hàn (0)
Sinh năm: 2001
Mồ côi cả cha lẫn mẹ
Địa chỉ: Lũng Phủa - Lũng Chinh - Mèo Vạc - Hà Giang
Liên hệ: 0988 116 822
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 0
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: 0
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: hg0048

Em Hàn đã mồ côi ca cha lẫn mẹ, hiện tại em đang ở cùng gia đình chú ruột, nhưng gia cảnh nhà chú cũng hết sức khó khăn.

#0
Đánh giá
(Xem mã khác)
Đăng bởi: Trần Thị Hoa - Thành viên

Cặp lá yêu thương có thể cung cấp ảnh của bé được không?

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 08-10-2016, 11:24 am)