Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Triệu Thị Lành (Nữ)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2001
Hoàn cảnh: Hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn
Địa chỉ: Thôn Nà Ta - xã Thượng Lâm - huyện lâm Bình
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TQ0034
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.