Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Triệu Thị Ngọc Anh ()
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh:
Hoàn cảnh: Gia đình là hộ nghèo, có 2 chị em, nhà làm bằng tre nứa. Từ nhà cách xa trường toàn đèo dốc thường xuyên bị sạt l
Địa chỉ:
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: LS0014
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.