Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Tro Mấu Thị Kim Doanh ()
Gia đình thuộc hộ nghèo, mẹ bị tàn tật từ nhỏ. Nhà có em gái. Nhà không có nương rẫy, chỉ có 1 con bò được nhà nước hỗ trợ.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 09/7/2011
Hoàn cảnh:
Địa chỉ:
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành:
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.