Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Trương Tâm Như (Nữ)
Tình trạng: Cần Giúp Đỡ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 07/03/2004
Hoàn cảnh: Bố mẹ mất, ở với ông bà ngoại già yếu, hoàn cảnh khó khăn
Địa chỉ: ấp Bình Chánh Đông, Tam Bình, Cai Lậy, Tiền Giang
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TG0011
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.