Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Trương Tiểu Vi ()
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2005
Hoàn cảnh: Bố Trương Văn Tuệ, Mẹ Hà Thị Luyến quê ở Quan Sơn, cháu được 3 tuổi thì bố mất, lên 4 tuổi thì mẹ đi lấy chồn
Địa chỉ: Xuân Phú, Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TH0006
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.