Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Trương Văn Đông ()
Nhà có 3 khẩu, mẹ bỏ đi, bố đi làm thuê xa nhà nuôi 2 anh em, thuộc hộ nghèo
Tình trạng: Nam
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2007
Hoàn cảnh: Nhà có 3 khẩu, mẹ bỏ đi, bố đi làm thuê xa nhà nuôi 2 anh em, thuộc hộ nghèo
Địa chỉ:
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TQ0024
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.