Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Vàng Đức Việt ()
Thuộc hộ nghèo, nhà có 3 khẩu, bố chết, mẹ bỏ đi, ở với ông bà ngoại, có hai, anh em, anh trai Vàng Đức Việt sinh năm 2004 học lớp 4; Vàng Thế Bình năm 2004 học lớp 7
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2004
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Thôn Lùng Vai, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: LCa0035-2
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)
Đăng bởi: Lá Lành: Đào Ánh Chi - Thành viên

Cho mình hỏi e này đã đủ lá lành chưa ạ

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 02-11-2016, 11:31 am)