Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Vàng Thế Bình ()
Thuộc hộ nghèo, nhà có 3 khẩu, bố chết, mẹ bỏ đi, ở với ông bà ngoại, có hai, anh em, anh trai Vàng Đức Việt sinh năm 2004 học lớp 4; Vàng Thế Bình năm 2004 học lớp 8
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2004
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Thôn Lùng Vai, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: LCa0035-3
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.