Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Vàng Thị Chủng (0)
Sinh năm: 1983
Đang nuôi 2 con nhỏ:
Vàng Thị Óng sinh năm 2003
Tần Thị Cam sinh năm 2001
Địa chỉ thôn Già Nàng xã Tà Khương huyện Quang Bình Hà Giang
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 0
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: 0
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: hg0050

Chồng chị sinh đã mất, một mình chị hiện đang nuôi 2 đứa con nhỏ ăn học. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo cuộc sống rất khó khăn.

#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.