Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Vi Thị Châm ()
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2007
Hoàn cảnh: Bố bị khuyết tật đang hưởng chế độ BTXH, mẹ thiểu năng trí tuệ, gia đình cháu thuộc hộ nghèo, không đủ tiền đi
Địa chỉ: TT Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TH0013
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.