Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Vi Thị Duyên ()
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2007
Hoàn cảnh: Bố mất, 3 chị em ở với mẹ. Mẹ bị bệnh không có khả năng lao động, 3 chị em vừa học vừa làm giúp đỡ gia đình.
Địa chỉ: Thanh Phong, Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TH0055
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.