Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Vi Văn Tỉnh ()
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 30/03/2008
Hoàn cảnh: Mẹ mất, Bố một mình nuôi 02 đứa con nhỏ, đất đai canh tác không có chủ yếu là bán củi sinh sống.
Địa chỉ:
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: CB0028-1
#1
#2
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.