Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Võ Văn Cường (0)
Sinh năm: 2003
Hiện đang học Lớp 2A, TH Nhơn Hưng
Người nuôi dưỡng:Võ Thị Nga
Mồ côi cha mẹ
Địa chỉ:Nhơn Hưng,Tịnh Biên
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 0
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: 0
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: AG0023
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.