Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Vũ Họa My (Nữ)
Sinh năm: 2006
Hiện đang học lớp 4C Trường TH Liêm Tiết, Phủ Lý
Con ngoài giá thú, mồ côi mẹ, hiện đang được nuôi dưỡng tại TTCTXH tỉnh.
Họ tên mẹ: Vũ Thị Xuân Trường
Địa chỉ: TT công tác XH tỉnh
Tình trạng: Đã có 0 LL ủng hộ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2006
Hoàn cảnh: Con ngoài giá thú, mồ côi mẹ, hiện đang được nuôi dưỡng tại TTCTXH tỉnh.
Địa chỉ: TT công tác XH tỉnh
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HNa0026
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.