Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Vũ Thị Minh Soi (Nữ)
Không có bố, mồ côi mẹ năm 2013. Hiện đang ở với ông bà ngoại, ông bà đã già yếu, kinh tế khó khăn. Em đang học lớp 8A3 THCS Nam Viên
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 01679551976
Ngày sinh: 10/11/2002
Hoàn cảnh: Không có bố, mồ côi mẹ năm 2013. Hiện đang ở với ông bà ngoại, ông bà đã già yếu, kinh tế khó khăn. Em đang học l
Địa chỉ: Thôn Nam Viêm- xã Nam Viêm- Thị xã Phúc Yên- Vĩnh Phúc
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: VP0023
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.