Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Vũ Thị Thủy (Nữ)
Em mồ côi cả ch lẫn mẹ. Thuộc diện hộ nghèo năm 2015. Hiện em ở cùng với bác và anh trai Vũ Văn Cương (1992) đã lấy vợ ở nhà trồng trọt. Thu nhập gia đình không có gì ngoài 3 sào ruộng.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2001
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Kênh Triều, Thống Kênh, Gia Lộc, Hải Dương
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HD0025
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.