Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Vương Thị Dể (0)
Sinh năm: 1988
Đang nuôi 2 con nhỏ:
- Lý Tuấn Anh (2006)
- Lý Việt Bắc (2009)
Địa chỉ: Lùng Vi - Nà Khương - Quang Bình - Hà Giang
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 0
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: 0
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: hg0053

Chồng chị Dể đã mất, chị hiện đang nuôi 2 đứa con nhỏ ăn học. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo cuộc sống rất khó khăn.

#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.