Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Xeo Thị Châu (nữ)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2004
Hoàn cảnh: hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Địa chỉ: Bản Yên Hương, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: NA0033
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.