Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Y Hiếp (Nữ)
Gia đình là đông bào dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo của xã. Bố mất sớm, hiện tại ở với mẹ nhưng mẹ bị tàn tật, không có khả năng lao động.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2010
Hoàn cảnh: Gia đình là đông bào dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo của xã. Bố mất sớm, hiện tại ở với mẹ nhưng mẹ bị tàn
Địa chỉ: bản Cu Tồn, xã Thượng Trạch
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: QB0016
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.