Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Y Trưng (Nam)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2007
Hoàn cảnh: Gia đình hộ nghèo, mồ côi cha, mẹ sức khỏe yếu không đủ khả năng nuôi các con đi học, hoàn cảnh gia đình rất khó k
Địa chỉ:
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: KT0028
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.